5️⃣0️⃣0️⃣ anh em đăng ký đầu tiên nhận được 4000 điểm đổi miễn phí áo, nón, bình nước, balo…Còn 500 thành viên tiếp theo thì tích lũy được 2000 điểm đổi miễn phí combo y chang chỉ là không có balo thôi.
?Anh em theo dõi lienminhwinner.com để chờ mở đăng ký hôm 10/6 sắp tới nha.