Vào ngày 22/04/2019, Hệ thống HEAD Honda Bình Minh tổ chức chương trình “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”

Tại đây các hướng dẫn viên Lái xe an toàn của Hệ thống HEAD HONDA BÌNH MINH đã tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật lái xe an toàn cho gần 1000 học sinh tiểu học và giáo viên có mặt tại chương trình nhằm trang bị những kiến thức về giao thông và những tư thế ngồi sau xe an toàn.
Các em học sinh tiểu học được tham gia những trò chơi bổ ích về các kiến thức khi tham gia giao thông.


Thông qua chương trình honda BÌNH MINH mong muốn trang bị kiến thức và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông hướng đến xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh.